หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
อบรมคอมพิวเตอร์ ม.3 ปีการศึกษา 2558 "การพิมพ์เอกสารงานวิชาการ" วันที่ 12 13 15 มิถุนายน 2558 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"